Monitoring CO2

HomeDienstenMonitoring CO2

Het CO2-gehalte binnen uw organisatie heeft impact op zowel de gezondheid van uw medewerkers als hun prestaties. In bijvoorbeeld scholen is hier al langer veel aandacht voor. Vreemd genoeg wordt hier in andere organisaties nog weinig aandacht aan besteed. Een bijeffect van klimaatbeheersing of energiebesparing kan een verhoging van het CO2-gehalte in uw gebouw zijn.

Wij installeren (tijdelijk) CO2-meetpunten in uw bedrijf om het CO2-gehalte in werkruimten of bij werkplekken te meten. Op basis van die metingen geven wij u handvatten om het CO2-niveau te verbeteren. Er worden eenvoudige, mobiele meetpunten geplaatst. De data die hiermee worden verzameld, worden door ons geanalyseerd en op basis hiervan krijgt u van ons verbeteradviezen. U kunt ervoor kiezen om de meting eenmalig, periodiek of permanent uit te voeren. Wat de beste optie is varieert per organisatie.

Voor zowel het verrichten van metingen als advies en implementatie van verbetermaatregelen kunt u bij ons terecht. 

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*