Industrie

Bij productiebedrijven richt STOER zich met name op het MKB. Bij deze categorie bedrijven is het energieverbruik in het productieproces vaak een belangrijke kostenpost. Om goed inzicht te krijgen in de energiekosten gebruiken we twee methoden die elkaar aanvullen. 

In de eerste plaats gaan we voor een beperkte periode het feitelijke energieverbruik meten. We installeren daarbij tijdelijk meetapparatuur.

De andere route is via een checklist, samen met de verantwoordelijke(n) binnen de organisatie, inventariseren welke maatregelen er al zijn genomen en wat er aanvullend mogelijk is. Daarbij baseren we ons o.a. op de verplichte maatregelen van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming COreducerende  maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar. Meer informatie over deze subsidieregeling vindt via de website van de RVO: Versnelde klimaatinvesteringen industrie.

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*