Subsidie

Quick Scan

HomeDienstenSubsidie

U maakt een afspraak met één van onze adviseurs. Onze adviseurs kunnen u meestal via een telefonisch advies informeren welke subsidies voor u interessant zijn. Voor het aanvragen van de subsidies kunnen onze medewerkers u ondersteunen. Onderstaand vindt u de meest gangbare regelingen. Onze adviseurs kunnen in een persoonlijk adviesgesprek met u nagaan welke van deze, of andere, regelingen van de overheid voor uw organisatie interessant zijn.

Subsidies

Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) 

Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers en nog meer duurzame energietechnieken. Meer informatie vindt u via de site van de RVO.

SDE++ 

De laatste openstellingsronde voor de SDE+ in de huidige vorm was in het voorjaar 2020. Vanaf het najaar wordt de SDE+ verbreed onder de naam Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit gebeurt door middel van een exploitatiesubsidie.  

Een belangrijk criterium voor de subsidietoekenning en de prioritering is de benodigde subsidie per ton CO2-reductie. Hoe deze regeling er uit gaat zien, wordt in de tweede helft van 2020 duidelijk.Wel is duidelijk dat subsidie voor PV zon veel minder zal worden toegekend binnen deze nieuwe regeling. 

In de Kamerbrieven van 26 april 201917 februari 202021 april 2020, 17 februari 2023, 26 oktober 2023, leest u hierover meer. 

Versnelde klimaatinvesteringen industrie 

Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar. Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u via de website van de RVO.

LET OP:  aanmelden voor deze regeling kan tot 1 juli 2020.

Fiscale Faciliteiten

Energie-investeringsaftrak (EIA) 

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de venootschapsbelasting of de inkomstenbelasting kunnen hier gebruik van maken.  Informatie over de voorwaarden en mogelijkheden vindt u hier Energie-investeringsaftrek (EIA) 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vervroegde afschrijving Milieu-maatregelen (Vamil) 

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst. Informatie over de voorwaarden en mogelijkheden vindt u hier MIA en Vamil.

Vragen of contact opnemen?

Wilt u meer informatie over subsidies of hulp bij het aanvragen hiervan? Vul uw gegevens in en stel uw vraag hiernaast. Wij nemen dan snel contact met u op.

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*