Rapportageplicht

Quick Scan

HomeDienstenRapportageplicht

De verplichtingen brengen vooral veel kansen met zich mee. Door uw energieverbruik goed onder de loep te nemen, kunt u zonder grote investeringen uw energieverbruik tot wel 20% omlaag brengen. Onze advi-seurs kunnen voor u de opgave doen bij de RVO. Als er door u maatregelen moeten worden genomen voor om aan de energiebesparingsverplichting te voldoen kunnen wij u hierin verder helpen.

Quick Scan rapportageplicht Stichting STOER in Bedrijf

Auditverplichting Wet Milieubeheer 

Wanneer een gebouw meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aan gas gebruikt is de energiebesparingsplicht van toepassing. Volgens het activiteitenbe-sluit (Wet Milieubeheer) hebben deze organisaties de verplichting tot doelmatig energiegebruik en energiebesparing. Daarnaast zijn organisaties met ingang van juli 2019 verplicht te melden welke erkende energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. 

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*

Energie-audit EED 

Heeft uw onderneming meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen euro? Dan is de auditplicht op grond van de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) van toepassing. Met de energie-audit verzamelt u actuele informatie over het energieverbruik in uw onderne-ming of gemeente. Van gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte.   

Energielabel C 

Vanaf 2050 is het doel dat alle gebouwen in Nederland energie neutraal zijn. Om die ambitie te realiseren is er bepaald dat kantoorgebouwen groter dan 100 m3 op 31 december 2023  minimaal energielabel C moeten hebben.  Wanneer een kantoorgebouw bij verkoop, verhuur of oplevering geen label, of een te laag energielabel heeft, riskeert de eigenaar een forse boete. Kantoren die in 2023 niet over energielabel C of hoger beschikken, mogen niet meer worden gebruikt. 

Vrijblijvend advies 

De regelgeving rond het energieverbruik van een onderneming is uitvoerig, met vele uitzonderingen. Onze adviseur komt graag bij u langs om volledig in kaart te brengen welke verplichtingen op uw gebouw van toepassing zijn. Binnen een uur bent u vrijblijvend en volledig op de hoogte. 

Hierbij maken we gebruik van deze scans van de RVO: Informatieplicht energiebesparing en energiebesparingsplicht.