Onderwijs

Schoolgebouwen zijn in het algemeen grootverbruikers van energie. Dat betekent dat ze meestal verplichte maatregelen moeten nemen om het energieverbruik te verlagen. Ook zijn ze verplicht om bij de RVO te melden welke energiebeperkende maatregelen ze al hebben genomen.  

Met onze Quick Scan voor scholen krijgt de schoolbestuurder snel inzicht in de potentiële besparingsmogelijkheden bij de verschillende schoolgebouwen.    

Onze scan kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op onderwerpen die voor alle scholen relevant zijn. Ongeacht of de school nu eigenaar is van het gebouw of niet. Dit onderdeel van de scan richt zich dus op het gebruik van het gebouw en de zaken die onder ‘regulier’ onderhoud vallen bij de scholen voor basisonderwijs.   

Het tweede onderdeel richt zich met name op het schoolgebouw, de schil. Dit onderdeel van de scan is bestemd voor de eigenaar van het gebouw. In een aantal gevallen is dat de school (of de stichting). Daarbij komen de zaken aan de orde die met energiebesparende of verduurzamingsmaatregelen aan het vastgoed te maken hebben.   

Op basis van de uitkomst van de Quick Scan kunnen we eventueel een DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhouds Plan) opstellen. Daarbij worden de duurzaamheids– en energiebesparingsmaatregelen geïntegreerd met het grootschalig onderhoud.  

Vragen of contact opnemen?

Bent u geïnteresseerd in een energiescan? Laat uw gegevens achter op ons interesseformulier en  één van onze energieadviseurs neemt dan contact met u op voor een afspraak op locatie. 

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*