NOM bedrijventerrein

HomeDienstenNOM bedrijventerrein

Het organiseren van een collectieve energiebesparings– en verduurzamingsactiviteit op een bedrijventerrein heeft vaak een meerwaarde t.o.v. een individuele bedrijvenaanpak. Er kunnen verbindingen worden gelegd tussen bedrijven die een energiesurplus hebben en bedrijven met een energievraag. Het warmteoverschot bij een drukkerij kan zo bijvoorbeeld worden gebruikt voor de koeling bij een vrieshuis. Een andere optie is het samenwerken om de capaciteit op het elektriciteitsnet te beperken.

Afhankelijk van de mogelijkheden en de ambitie kan er een NOM (nul-op-de-meter) bedrijventerrein worden gerealiseerd.

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*