Gemeente

Voor gemeenten hebben we een aantal specifieke diensten en producten ontwikkeld. Voor de doelgroep particulieren vindt u deze op onze website voor particulieren (www.west-brabantwoontslim.nl). Op deze site vindt u de diensten die we ontwikkeld hebben voor de gemeenten zelf.   

Energieloket

STOER ontwikkelt en beheert voor gemeenten zogenaamde energieloketten. Dit zijn websites waar per gemeente informatie wordt gegeven aan bewoners en organisaties in de gemeente over energiebesparing en verduurzaming. Vanuit het energieakkoord zijn gemeenten verplicht om een dergelijk loket in te richten. Bij STOER ontwikkelen en onderhouden we voor gemeenten deze loketten. Wij noemen dit duurzaamheidsloketten.

Gemeentelijk vastgoed

Overheden zijn verplicht om hun vastgoed te verduurzamen. Dit is een verplichting die voortvloeit uit het energieakkoord. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een compacte handleiding beschikbaar waar u informatie kunt vinden. Vervolgens moet er een plan van aanpak en een Duurzame MeerJaren OnderhoudsPlanning (DMJOP) worden opgesteld.  

Zowel voor het opstellen van dit plan als het realiseren van maatregelen kunt u een beroep doen op de energieadviseurs van STOER. U kunt zich bij ons aanmelden voor een oriënterend gesprek.  

Aardgasvrije wijken

Gemeenten moeten vóór eind 2021 aangeven hoe zij wijken, kernen of  dorpen aardgasvrij willen maken. Dit is niet alleen een technisch vraagstuk, maar vooral ook een vraagstuk van draagvlak en draagkracht. 

Dit vraagt om een zogenaamd wijkgerichte aanpak. Hierbij worden alle inwoners, huurders en woningeigenaren, maar ook andere vastgoedeigenaren en -gebruikers betrokken. Een enorme opgave voor Nederland!

Opgave wijkgerichte aanpak Stichting Duurzaam Stoer

Een opgave die wij met onze wijkgerichte aanpak willen concretiseren. Ook willen wij handvatten bieden voor de participatie van alle stakeholders: bewoners, vastgoedeigenaren en bedrijven.  

Met onze wijkgerichte aanpak brengen we alle belanghebbenden letterlijk bij elkaar aan tafel. Met als insteek: wat kunnen we hier, wat kan in onze directe omgeving en waar zijn grootschalige oplossingen nodig. STOER is ervan overtuigd dat het bouwen van lokale verbindingen draagvlak en draagkracht voor de energietransitie realiseert. Draagvlak creëren we door in logische stappen mensen en organisaties aan de tekentafel te zetten en mee te laten bouwen aan hun aardgasloze wijk. Een belangrijke toets hierbij is steeds de check op draagkracht: is het betaalbaar, nu en in de toekomst. 

Wilt u meer weten over onze ‘tekentafel’-aanpak voor aardgasloze wijken? Laat uw gegevens achter op onze website en één van onze ‘tekenaars’ neemt contact met u op voor een vrijblijvende informatieve afspraak. 

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*