Missie

We hebben drie belangrijke thema’s die onze drijfveer zijn. In de eerste plaats vinden we dat in buurten, dorpen en steden zoveel mogelijk moet worden samengewerkt tussen bewoners, bedrijven, organisaties en overheden. Dit ziet u terug in onze projecten, diensten en producten. Een tweede belangrijk ankerpunt voor ons handelen is de 1-2-3 van de duurzame energie: eerst besparen, dan zelf duurzaam produceren en tenslotte voor de rest zo duurzaam mogelijk inkopen. De derde pijler onder onze organisatie is de maatschappelijke betrokkenheid. Wij kijken steeds naar mogelijkheden om zoveel mogelijk lokale belanghebbenden bij onze projecten te betrekken.  Onder nieuws op onze website vindt u daar voorbeelden van.  

Samenwerkingspartners

Direct naar