Green Deals

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om gezamenlijk duurzame initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Financiering maakt hier meestal onderdeel van uit. Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, maatschappelijke instellingen, andere overheden en burgers soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak is er om die obstakels weg te nemen.   

De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan: 

Het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving

Het toegankelijk maken van netwerken

Het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt

Het inbrengen van kennis

Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact. De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld 2  tot 3  jaar. 

Informatie over Green Deals vindt u op de website van de RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/green-deal

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*