Bedrijventerreinen

Bedrijven hebben de neiging om vooral voor zichzelf op zoek te gaan naar oplossingen voor energiebesparing en verduurzaming.  Als er een georganiseerd verband is op het bedrijventerrein is het logischer om via het parkmanagement of de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) ook eerst te onderzoeken wat je samen kunt doen. Als je gezamenlijk inkoopt of contracteert is dat vaak al een eerste voordeel. STOER kan een inkoopcollectief organiseren en aanbesteden. Dit is een logische stap voor het leggen van zonnepanelen of de aanschaf van LED-verlichting, E-laadpalen etc. Maar er is vaak meer mogelijk, wat ook nog meer kan opleveren. 

Twee concrete voorbeelden

1) Beperken kosten gas en elektriciteit infrastructuur

Deze kosten worden door de netbeheerder in rekening gebracht.  Door op het niveau van het bedrijventerrein te kijken hoe de netcapaciteit kan worden geoptimaliseerd, worden de kosten voor alle deelnemende bedrijven verlaagd.

2) Slimme verbindingen

Als er bedrijven zijn met restwarmte, kan dit overschot met een warmtewisselaar bij de buren worden ingezet voor koeling. Of er kan via een directe lijn overtollige energie van de zonnepanelen worden geleverd aan de buren.

STOER wil graag samen met u nagaan wat er (nog meer) mogelijk is in het verlagen en verduurzamen van de energiebehoefte op uw bedrijventerrein.

Vul het informatieformulier hiernaast in en wij nemen contact met u op voor een eerste, vrijblijvend gesprek.

Ik wil graag meer informatie

Naam contactpersoon*