SMAPPEE

“meten is weten”logo SMAPPEE Stichting STOER in Bedrijf

Een uitspraak die zeker voor uw energieverbruik geldt. In veel organisaties weet alleen de financiële afdeling wat het energieverbruik is. Maar ook daar is er veelal geen inzicht in de veroorzakers. Daarvoor moet het energieverbruik worden gemeten en geanalyseerd 

SMAPPEE is een eenvoudig monitoringsysteem voor uw elektriciteit-, gas- en waterverbruik. Als u nog geen slimme meter heeft of wilt, of u heeft niet de hoofdaansluiting van uw locatie, dan is dit een eenvoudig systeem om uw verbruik te meten en vast te leggen.  De installatie is eenvoudig en kan soms door u zelf worden gedaan.  De meetgegevens blijven binnen uw bedrijf en kunnen bijvoorbeeld via een app op uw smartphone of via uw laptop worden uitgelezen en geanalyseerd. 

De SMAPPEEprofessional kan worden uitgebreid tot een energiemonitoringsysteem voor uw bedrijf waarmee het energieverbruik binnen uw organisatie gedetailleerd in beeld kan worden gebracht en geanalyseerd.  

Begonnen met het meten van het binnenklimaat heeft AirTeq inmiddels de verbinding gelegd met het meten van energieverbruik.  Ze heeft daarvoor de SMAPPEEtechnologie gecombineerd met de CO2-metingen van Netatmo. Hiermee is de basis gelegd voor een integraal klimaat- en energiemonitoringsysteem. De oplossingen van AirTeq zijn volledig schaalbaar vanaf één SMAPPEEmeetpunt met eenvoudige desktop C02-meetunits.   

Via STOER heeft u de optie om de benodigde meetapparatuur tijdelijk te plaatsen, te huren of te leasen 

Vraag een adviesgesprek op locatie aan om voor uw organisatie te kijken hoe u de eerste stap kunt zetten naar een blijvende energie– en klimaatbesparing in uw organisatie. 

Ik wil graag meer informatie

    contactgegevens