MIAVamil 2024: 217 miljoen euro voor milieuvriendelijke investeringen

HomeNieuwsMIAVamil 2024: 217 miljoen euro voor milieuvriendelijke investeringen

7 januari 2024

Het budget voor de MIA\Vamil, dat investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk maakt, bedraagt € 217 miljoen voor 2024. Er zijn 243 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

Bedrijven kunnen met de MIA profiteren van een investeringsaftrek die oploopt tot 45% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek: met de Vamil kan tot 75% van de investeringskosten worden afgeschreven. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel met de MIA\Vamil staan vermeld op de Milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast. Een bedrijfsmiddel moet een aanzienlijke milieuverdienste hebben, boven de wettelijke norm en innovatief om op de lijst te komen.

Aanpassingen

Op de nieuwste Milieulijst zijn ten opzichte van 2023, 108 bedrijfsmiddelen van de lijst verwijderd, 112 inhoudelijk gewijzigd en 6 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen. De MIA\Vamil stimuleert in 2024 bedrijfsmiddelen die grondstoffen besparen, kringlopen sluiten en het gebruik van hernieuwbare materialen bevorderen. Een tapsysteem voor water en frisdranlen, bedoeld voor het verminderen van het gebruik van wegwerpverpakkingen zoals flessen en pakken is nieuw op de lijst.

Strengere eisen

Vanwege Europese regelgeving worden er strengere eisen gesteld aan vervoersmiddelen en werktuigen met een fossiele brandstofmotor. Dit heeft geleid tot het vervallen van bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals de hybride en dual-fuel varianten. Nieuwe staatssteuneisen voor waterstof aangedreven werktuigen, zoals een verbod op mogelijk gebruik van grijze waterstof, zijn niet goed te controleren. Deze werktuigen staan daarom niet meer op de Milieulijst.

Elektrische bakfietsen die worden gebruikt voor privédoeleinden, komen niet meer in aanraking. Verder zijn de mogelijkheden voor oplaadpunten ingeperkt. Alleen laadpunten voor zwaar vervoer komen nog in aanmerking.

Duurzaam en circulair

Duurzame gebouwen met industriefunctie komen voor maximaal 30.000 m2 bruto vloer oppervlak in aanmerking voor MIA. Het vereiste aandeel demontabele bouwproducten is bij circulaire gebouwen verhoogd naar 50%. Ook is een minimale energie-eis opgenomen. Meerdere bedrijfsmiddelen met betrekking tot gebouwinrichting en bouwmaterialen zijn door gewijzigde Europese staatssteunregels vervallen.

Voor meer informatie kunt u kijken op DuurzaamGebouwd.

Bron: DuurzaamGebouwd