SDE+-projecten met realisatietermijn in 2020: 1 jaar ontheffing

HomeNieuwsSDE+-projecten met realisatietermijn in 2020: 1 jaar ontheffing

29 april 2020

Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn. Dit is een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd.

Realisatietermijn niet haalbaar in 2020?

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, beïnvloeden de realisatie van SDE+-projecten in 2020. Bijvoorbeeld door een langere levertijd van benodigde materialen of gebrek aan arbeidskracht. Ook is een beperkte transportcapaciteit vaak een reden om een project niet tijdig te kunnen realiseren.

In de Kamerbrief van 21 april 2020 heeft minister Wiebes aangekondigd soepeler om te gaan met de mogelijkheid om één jaar ontheffing te verlenen op de ingebruikname. Dit geldt voor SDE+-projecten met een uiterste realisatietermijn in 2020.

Voorwaarde ontheffing

Een belangrijke voorwaarde voor deze ontheffing is wel dat projecten naar verwachting binnen dat extra jaar gerealiseerd zijn. U moet deze ontheffing zelf bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvragen via sde@rvo.nl, onder vermelding van uw SDE-projectnummer. U vermeldt hierbij expliciet dat realisatie binnen de ruimere periode mogelijk is.

Meer weten?

Kamerbrief: Uitvoering SDE+ en hernieuwbare energie (21-04-2020)